Табасаранский Народный Сайт

Гъумц1уллар сат1и йихьай!!!
Текущее время: 05-07, 03:02

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 02-06, 18:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-05, 02:15
Сообщения: 4
Шихмягьямад Гьямидовдин макьала"Табасаран чIал, яв гьял фици ву?" гъурхунза. http://tabasaran.etnosmi.ru/one_stat.php?id=31237
Ихь машгьур аьлим, учв математик вушра, ч1алнан гъаразнаъ а. Дугъан макьалайиъ ат1агнай гизаф хиялар дюзидар ву. Нагагь, му касдиси гьарсари чан хил*ан удукьруб ч1ал бадали гъап1нийиш, табасаран ч1ал артмиш шуйи...
Ихь сайт урхрудар таниш хьпан бадали, Ш.Гьямидовдин макьала гьамушваъ тувуз ккундузуз.


Статья " Табасаран чIал, яв гьял фици ву?" | Выпуск № 22(8594)
Табасаран чIал, яв гьял фици ву?
[Общество]
авторы:
Узу табасаранлу вуйивализ дилигну, Исамудин Рамазановдин «Табасаран чIал, яв гьял фициб ву?» макьалайикан сакьюдар гафар пуз буржлу гъахьунза. Дугъриди гъапиш, му месэлайикан фикрар апIури гизаф йисар вуйиз.
Табасаран чIалниин дикъатлуди гъилиху табасаранлуйирикан сар Бейдуллагь ХанмягьямадовтIан гъахьундар. Ихь чIалниинди я радио, я телевизор адру вахтари Бейдуллагьди табасаран чIалнан грамматика дюзмиш гъапIну ва литературайин чIал албагуз хъюгъну. Имбу ляхнар дапIну ккундийи, гьелбетда, ихь чIалнан газатарин ва китабарин редакторари, мектебариъ ва вузариъ табасаран чIал ва литература киврайи мялимари, радиойин ва телевизорин гъуллугъчйири, писателари ва шаирари.
ЧIал артмиш хьпан бадали, инсанар думу чIалниинди улхури ккунду. Хъа ухьу табасаран чIалниинди улхурайин? Му суалназ жаваб М.Гюсейновдин итни йигъан табасаран чIалниинди вуйи передачйири тувра. Хъебехъай сабансана. Хъа ражари хъебехъай авар, дарги ва къумугъ чIаларин передачйирихъ. Зурба фаркьвал ебхьидичвуз: табасаранлу сюгьбатчйири, гизафси гьякимар вуча кIурайидари, хьуб-йирхьуб гафнакан вуйи предложениейик кьюб-шубуб гаф урус чIалниинди кирчра. Числительнйир гизафдари табасаран чIалниинди кIури амдар.
Магьа мухбир Исамудин Рамазанов яв суалназ сабпи жаваб.
Узуз уву таниш дар. Увуз узура аьгъдарди хьуб мумкин ву. Гьаддиз, ухьухь айи аьдат вуйиганси, сари-сариз дуст кас пидихьа.
Дуст кас, Исамудин! Уву гизаф дерин суал гъитIибккнава. Лап аьхю чухсагъул! Амма яв макьалайик камиваларра ктарди дар. Узу увуз дурарикан гъапну кIури, гиран мапIан. Критика – публицистикайин саб циркил ву.
БикIурава: «… мектебдиз пулин дакьатар кьитдитIан жара апIурадар». Урус гафар «не выделяются» ихь чIалназ «жара апIурадар» кIури илтIикIиган, мянасуз предложение арайиз гъюра. Эгер пулинр дакьатар мектебариз лазим вуйи кьадар туври айиш (выделяются!), яв гафариинди дибикIну ккундийи «жара апIура» кIури. Му гафаризра саб мянара адар. Йиз фикриан, дупну ккунду: «…мектебар пулихъди кьитдитIан тямин апIурадар».
Хъана: «… гъюзимбу наслин уьмур лап мучIуб хьуз мумкин ву». Уьмур, ухьуз рябкъюрайиганси, йислан-йисаз акуб шула. Хъа табасаран чIал зяйиф гъабхьну кIури, табасаран насларин уьмур гьапIуз мучIуб хьибди? Мици пувал ягъалмиш,вал шула.
Хъана: СтIал-Сулейман райондин гъул «Уллугатаг» дар, хъа «Уллугъатагъ» ву.
Сабсана: «Гъийин йигъазкьан табасаран чIал артмиш апIбан бадали зегьмет зигуз шлу фирма «АС» ву,- кIурава.
Дуст кас, Исамудин! Фирма АС-дин табасаран чIалнахъди фициб алакьа а? АС-дин эйсйир вуйи ахьтIарин Аьлиевариз, гьам чпин имбу гъуландаризси, ужуйи табасаран чIалра аьгъдар. Дурар гизафси азербайжан чIалнинди улхури шулу. Ухьухь тахалусра айиб ву: хутIлиз гъягъюрайи ахьитIжвуву чан бализ – «цалик кайи мукьу-тIурнар гетур», - гъапну кIури. Яв фикриан, пулин дакьатар гъахьиш, чIалра артмиш хьибди. Ваъ, дуст кас! Му яв аьхю гъалатI шула.
Хъана тIалаб апIураза, дуст кас Исамудин, гьялак дарди, уву йиз гафарин дюзди гъавриъ ахъ.
Гьамус ихь чIалнан гьякьнаан вуйи йиз фикрарикан.
Эгер Совет гьюкум гъабхьундайиш, гъи Дагуъстандин бязи чIалар амдарди хьуз мумкин вуйи, гьамрарихъди – ихь чIалра. ЧIал амдар гъапиган, чIалниинди бикIури амдар, чIалназ литература амдар кIуру мяна ву.
10-13-пи аьсрарин Востокдин адлу шаирари (Фирдоуси, Хаям, Низами, Руставели) чпин эсерар гьадму вахтарин Востокдин инсанар гизафси улхурайи фарси чIалниинди дикIури гъахьну, гьаз гъапиш чпин хусуси чIалариинди вуйи литература адайи. Урусатдин машгьур шаир А.С.Пушкиндира (1799-1837) чан эсерар сифте француз чIалниинди дикIури гъахьну, гьаз гъапиш урус чIалниинди вуйи литературара артухъ девлетлуб дайи.
Гьарсаб чIалназ чан алфавит, грамматика ва литература айиганси, гьарсаб илимдизра чан хусуси чIал а. Гьамци, гъийин ухьухь урус чIалниинди киврайи математикайин чIалназ хьайлин французский ва английский чIаларин терминар (гафар, ччвурар) кьабул дапIна, фицики думу чIалариинди математика 16-17-пи аьсрариъ артмиш хьуз хъюбгъну. Хъа Урусатдиъ – 18-пи аьсрин кьялариъ.
Му тарихар узу метлеб ади кIваин апIураза:
1970-1990-пи йисари 1-4-пи классариз вуйи «математика» ихь чIалназ илтIибкIдарикан сар узура вуза. 3-4-пи классариз вуйи урус чIалнан китабарик, дагъустан чIалариъ ишлетмиш дарапIрайи, хусуси математикайин терминар (фигура, прямоугольник, многоугольник, отрезок,…) кайи. Образвоаниейин министерствойин советдин (УМС- учебно-методический совет) къарарниинди милли чIалар гужли апIурча кIури, цIийи терминар ихь чIалариз илтIикIбанди) гъахьунча. Узуна Шамил Къазиевди (редактор), хайлин терминарин сиягь дапIну, ихь чIалназ илтIикIуб ккун апIури, гизаф гъуларин мектебариз кагъзар хътаунча. Гьамусра жавабар имизуз. Натижайиъ дикъат мясляаьтназ гъафундаршра, багъри чIал девлетлу апIурча кIури, хайлин терминар табасаран чIалназ илтIикIнийча: отрезок – кьат, треугольник – шубубмурччваринуб, прямоугольник – дишимурччваринуб, многоугольник – гизафмурччваринуб,..
Амма, дидхъан мина вуйи 20-30 йисари касиб табасаран чIалнахьан девлетлу урус чIалнахъди талитнан берейиз удучIвуз даршулвал улупну: урус чIалнан терминар гъалиб гъахьну.
Гьамци вуйиган, чIал артмиш хьувализ жара чIаларира тясир апIура. Му ляхниканра савадлу агьалйириз аьгъяди ккунду. Гьамдихъди сабси, сифрахьди дяхин марцц апIруганси, чан улхбарра сифраккан апIувал савадлу касдин буржарикан ву.
Гъи савадсуз агьалйир амдар. Варидариз мектебариъ ихь литературайин чIалниинди улхуз ва бикIуз улупну. Амма, ихь чIалра Дагъустандин конституцияйин чIаларик кабхърашра, вари идарйирин ва карханйирин документар урус чIалниинди дикIура. Жараси хьузра мумкин дар. Му ляхин варидариз аьгъяхьуз.
Магьа чIал артмиш дархьбаз сабпи себеб.
1972-пи йисан Дагъустандин университетдиъ дагъустан чIаларин факультет ачмиш гъапIнийи. Душваъ юкьуб чIалнан отделенйир айи: авар, дарги, гъумугъ ва лезги чIаларин. Гьадму йисари варитIан гизаф ученикар айи районарикан саб табасаран район вуйи: 17,5 агъзур ученик. Саб гьядиса кIваин апIурза: авгъустдин вазлиъ универститедиз кьабул апIрударихьан имтигьнар гъадагъурайча. Сар ич математикди авар чIал киврайи Мягьямад узухъди таниш гъапIну. Дугъан дерди ич факультетдик кучIврайи чан худлиз математикайиан ужуб кьимат дивувал вуди гъабхьну. Узура, аьхю адмийиз ваъ дарпиди, лигархьа, гъапнийза. Мягьямаддира, узу туву жавабниин рази духьну, йиз фу тIалаб ашра, гьерху. Узура, артухъ фикир дарапIди, айиз саб тIалаб гъапнийза.
- Фу тIалаб вуяв? – гьерху Мягьямадди.
- Авар чIалнан отделениейиз сар табасаран бай кьабул апIуз шулин?
- Гьаз шулдархъа, кьабул апIархьа. Авараригъ сар табасаранлуйи чаз авар чIал аьгъю апIри, - гъапи Мягьямадди, йиз метлеб ади гъапIу зарафат лап гюрчег гъапIу.
Хъайигъан, инчI кадиси узухьинди лигури, ректор АбутIалиб Абиловди гъапи: «Шихмягьямад! Накь Мягьямад Муртузялиевдикан фу тIалаб гъапIунва?».
- Ав, гъапIнийза гьациб зарафат, АбутIалиб Абилович, - гъапнийза узура.
- Уву яв халкьдихъан юкIв убгурайиб аьгъязуз. Зарафат вуди гъапнушра, дугъри тIалаб вуяв. Хъайисан лак ва табасаран чIаларин отделенйирра ачмиш апIурача, - гъапи ректори.
Миди узу хайлин рюгьламиш гъапIу. Му цIийи хабар гизафдариз ашкар гъапIза.
Хъасин пединститутдиъра цIийи отделенйир ачмиш гъапIу. Ихь чIалнан жилгъайикан аьрабайизкьан рякъ шлу мумкинвалар арайиз гъафи. Гьялак дарди, айи мумкинвалар ашкар хьузра хъюгъю: йицIуртIан артухъ табасаранлуйири ихь чIалнан грамматикайиан ва литературайиан вуйи кандидатвалин ва докторвалин диссертацйир гъюрхю, В.Загьировди 10 агъзурихьна гафар айи «Урус чIалнанна табасаран чIалнан словарь» дюзмиш гъапIу. Жара аьлимари «Табасаран чIалнан орфографияйин словарь» дюзмиш гъапIу, радиойиан вуйи передачйирин вахт кьюб ражари артухъ гъабхьи, телевизориан передачйир ккергъу… Саб гафниинди, хайлин табасаранлуйир чIалнан суфрайихъ деу.
Амма, дупну ккундуки, вузариъ табасаран отделенйирин группйир лап бицIидар (6-7 кас), студентарин аьгъювалар лап зяифдар вуди гъахьну. Аьшкь ади урхрудар сар-кьюрра гъахьундар. Йиз фикриан, му кьюб бицIи группйир сатIи дапIну, университетдиъ, ясана пединститудиъ саб чIатху группа ачмиш дапIну, дина вуйи мялимарин дестера гужли гъапIнийиш, чIал артмиш апIбаз артухъ кюмек шуйи. Хъа му ляхниин ихь филологар рази гъахьундайи. Жин апIудархьа, ихь халкьдихьан гъира литературайин табасаран чIал арайиз хуз дубхьнадар. Гьич табасаран чIалнан дарсариъкьан ихь веледари литературайин къайд дапIнайи чIалниинди улхурадар.
Гъулариз саламдиз ва жараси хялижвди гъушиган, гъеебхьундарзуз гъвандккари «баяр» дупну (кIура – «бажар»), хивари «мурта» дупну (кIура – «гого»), ярккари «ада» дупну (кIура – «ажа»).
Лап аьхюбнуб пай табасаранари, терефар улупруган, кIура: «арчул» ва «гаргул». Словариъ къайд дапIна «ачул» ва «гагул». Эгер чIалназ чан хусуси къайдйир адаш, дупну ккунду: «арчул» ва «гаргул» ясна «арчул» ва «гагул». Кьюбпи къайда ихь чIалнан саб нугъатдиъкьан адар. Амма кьабул дапIнайи къайда (арчул ва гагул) афрарин мяжмягъин гьацI пайниин ччим, хъа жара гьацI пайниин никк улукубсиб шула.
Телевизориан ихь бегьем савадлу ва бажаранлу М.Гьюсейновдира гагь «изу», гагь «изус» кIури шулу. Хъа къайд дапIна «узу» ва «узуз». Магьа хъана литературайин чIал арайиз гъюз гъидритрайи мисалар.
Табасаранский (1929) ва Хивский (1935) районар тешкил апIруган, табасаранариз хусуси литература хьибди ва литературайин чIал хьибди кIуру месэлйир арайиз дуфну адарди хьуз мумкин ву. Гьадму вахтна шубуб миллет (табасаранар, азербайжнар, лезгйир) гъидикьнайи районариз саб чIал, ихь фикриан, табасаран чIал, сабпиб вуди гьисаб апIузра шлу ляхин дайи. Думу йисари табасаран интеллигенцияра лап зяйифди вуйи. Хивский райондиан вуйи 3-4 кас (Ш.Темирхан, Х.Эседуллагь, Гь.Гъяшагъа, Ж.Абумислим) мясляаьтназ дуфну, кьабул гъапIу литературайин чIалнак гъи хайлин тахсрар кирчуз шулу. Гьаддиз, йиз фикриан, табасаран литературайин чIалнан ревизия гъапIнийиш, харжи даршлийи. Му ляхниз, гьялак дарди, 2-3 йисан вахт лазим ву. Хъасин словарарра цIийи алаъну ккунду. Гизафси нугъатарин гафар литературайин чIалназ илтIикIну ккунду.
Табасаран чIалнан нугъатарикан вуйи кьюб гьядиса кIваин апIурза.
1) 1967-пи йисан узуна Велибег Загьиров адлу спортсмен ва тренер Исабег Фейтулаевдихъди таниш гъахьнийча. Дугъан (татилжвуван) табасаран чIалнанна литературайин чIалнан аьхю фаркьвал айи. Гъуларин агьалйир кIваин апIури, гьапIуз вуш, хуйир-гатйирикан улхурайча. Велибегу кьюб-шубубан «кач» кIуру гаф ишлетмиш гъапIнийи. Исабег хъпехъури ашра, улхбарин гъавриъ ахъундайи. Кьандиси, учв гъавриъ ахъиган, дугъан ушвниан утIубчIву: «Фи кеч, кеч гъабшияв, Вели! Вари гъавриъ ихърувси, хиппи ху йип сарун!». Гьаддихъан мина, Исабег кIваин гъахьиган, ясана думу алахъиган, ккундушра-ккундаршра, «хиппи ху» кIваин шулу.
2) 1986-пи йисан, аспирантар вуди, узуна рягьматлу Малик Гьясанов Дахадаева, 21 адреснан общежитейин 17-пи ва 18-пи са-саб хулариъ айча. Маликдихъ чан хпир ва ликри гъягъюз хъюгърайи ришра хъайи, хъа узу сарди вуйза (хизанар гъулаъ амийиз). Майдин машквраризди узухьна, бицIи ришра хъади, хпир хялишди гъафнийи. Узуна Маликди ич хпарра таниш гъапIнийча. Хъайигъан, учу хулаз гъюрайиган, гьяятдиъ айи Маликди чан шураз: « Гогайихьна ругъу! Гогайихьна ругъу!» – кIурайи. Йиз хпири, цIиб жинидиси, узхьан гьерху: «Гьадму Маликди фу кIура?».
- Адашдихьна гъач! Адашдихьна гъач! - кIура, –гъапнийза хпириз.
- Хъа дугъу гьаци гьаз кIурадар? – хъана суал гъабши хпирин.
- Дурарин чIал гьациб ву, - дупну, гъаврикк ккаъза ГъуштIил бабкан духьну, сабпи ражари Мягьячгъалайиз дуфнайи табасаран дишагьли.
Му гьядисайи табасаран чIал къайдайиз дуфну адрувал, ухьу савадлу агьалйир вушра, веледариз ихь литературайин чIал улулупрайивал тасдикь апIура.
Гьам чIалси, табасаранарин бязи жара аьгьвалатарра кIан-кIул алдарди гъузра. Мисалназ, гъуштIлари, чювккери ва гъвандиккари ярккариз, тIюргъяриз, … «нитIрихъар» кIура. Мидин мянара – нитIарин таблин тинди (улихьинди) хьайидар вуйивал тасдикь апIувал ву. Хъа ярккари, тIюргъяри, гъуштIларизра, … - «нитIрихъар» кIура. Мурарра гьякьлу дар, пуз шулдар, гьаз гъапиш гъуштIлар, гъвандиккар нитIарин таблин кьяляхъинди хъа. Амма, ярккар лап нитIарин таблихъ хъючIюркънаш, гъвандиккар думу таблихьан 5-6 км. манзилнаъ а. Эгер му ляхникан нитIарин таблихьан ярхла айи ТIаттларин Исабегхьан гьерхиш, дугъу якьинди пиди: «Вари гъавриъ ахъруганси, гьадму «нитIарин таб» терг апIинай!».
Сабсана вакъийикан гъапишра харжи даршул. Табасаран ва Хив районар тешкил апIруган, табасаранариз хусуси литература хьибди, литературайин чIал хьибди кIури, месэлйир арайиз дуфнадайи. Гьадму вахтна шубуб миллет: табасаранар, азербайжнар ва лезгйир гъидикьнайи районариъ саб чIал, ихь фикриан, табасаран чIал, сабпиб вуди гьисаб апIузра шлу ляхин дайи. Гъи ухьуз рябкъюрайиганси, азербайжан ва лезги чIалари ва думу миллетари ихь чIал зяиф апIуз кюмек апIура. Магьа Азербайжанди авар, лезги, табасаран, рутул ва цIахур чIалар терег апIура гъапишра шулу.
Узу зиихъ гъапиганси, азербайжан ва лезги чIаларира ва думу миллетарира ихь чIал зяиф апIуз ва табасаран миллетдин аьхювал апIуз шартIар агура. Азербайжандиъ яшамиш шулайи ихь ватанагьлийири табасаранар вуча кIури амдар, дурарикан азербайжнар духьна. Хъа лезгйири кIуруш, чпин миллет артухъ апIурча кIури, табасаранар, агъулар, рутулар ва цIахурар лезгйир вуди гьисаб апIура. КIваинди имийиз, 1954-1964-пи йисари (узу ГъуштIил ва Хив айи вахтар) Хивский райкомдин пленумар ва исполкомдин заседанйир лезги чIалниинди гъахуйи. Мидин себебра –гьадму йисари райондин кIулин гьякимар лезги миллетдикан вуйи. Гьамциб къайда айи Табасаран райондиъра – улхру чIал гизафси азербайжан чIал вуйи. Гьамус аьгъдариз, хъа лап 1970-пи йисаризкьан Дербентдин агьалйир: лезгйир, табасаранар, даргйир, жугьдар ва жарадар азербайжан чIалниинди улхуйи.
Гъи дагъустан чIалар артмиш апIбаз ихь цIийи гьюкуматдира артухъ фикир туври амдар. Артухъси артмиш дархьбан серенжемар кьабул апIура. Паспортдиъ миллет улупури амдар. ЦIийи миллет – дагъустанлу арайиз хуз чарйир агура. Йиз аьгъювалариан, 40-50 йислан ихь чIалниинди вуйи литература яваш-явашди рягьматдиз гъябгъиди. Хъа литература адру чIал фици артмиш хьибди?
Йиз сюгьбат ккудубкIури, сабсана тIалаб: табасаран чIалниинди вуйи передачйирин гьюрматлу иштаракчйир! Бязи вахтари учвухъ жара миллетарра хъпехъура. Улхайчва табасаран чIалниинди!

Шихмягьямад Гьямидов


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03-11, 06:08 
Не в сети
Былой\Гъабши

Зарегистрирован: 03-11, 04:04
Сообщения: 84
MYY

learn michael kors handbags something coach outlet usa from oakley the easton bats desert replica watches there. coach bags outlet I ralph lauren think ralph lauren the the north face outlet desert ralph lauren polo is prada outlet more swarovski ancient nike running and oakley sunglasses wisdom. fendi The coach usa wind north face canada has polo ralph lauren been raiders jerseys weary. colts jerseys The nba jerseys boy skechers outlet recalled coach factory outlet online that nike.com he polo ralph lauren sat lions jerseys on michael kors outlet a versace castle timberland Tarifa jets jerseys feel babyliss flat iron the dre beats wind north face jackets that pandora jewellery australia day. cheap nfl jerseys If coach bags outlet he air max thea does packers jerseys not zapatillas nike come cheap oakley sunglasses to prada tracksuits Africa, saints jerseys maybe nike running shoes now nba jerseys he nike air max gently michael kors australia stroked coach outlet his converse shoes sheep's nike shoes fur, washington wizards jersey sheep atlanta hawks jerseys are dansko shoes outlet still relojes looking dre headphones for mcm handbags the barbour jackets Andalusian ny jersey wilderness kate spade food new balance shoes and louboutin shoes water, ralph lauren polo they barbour jackets now hoodies store no skechers womens shoes longer ralph lauren factory store my nike air max sheep. longchamp outlet "The oakley in burberry them.Little hilfiger outlet wisdom, burberry sale a northface large pandora charms life nfl jerseys experience lac jersey is stephen curry shoes we beats by dre headphones need michael kors outlet online to coach factory online go fivefingers slowly true religion jeans outlet accumulated minnesota timberwolves jersey experience, tory burch but retro jordans also michael kors outlet online sale a true religion jeans men treasure, jordan shoes let oakley sunglasses us prada grow polo ralph lauren outlet online up coach outlet store slowly, converse sneakers so michael kors handbags that vikings jerseys we fitflop shoes continue polo outlet online to cheap michael kors refine birkenstock the nike air max meaning detroit pistons of nike factory life cheap oakley from burberry outlet online life.Small oakley sunglasses outlet wisdom, omega watches great ralph lauren outlet life.????I true religion outlet want north face jackets to hollister co leave christian louboutin uk the tommy hilfiger author warriors jerseys anthologyTemperament orlando magic jersey elegant burberry outlet store woman, longchamp handbags often michael kors outlet online accompanied oakley frogskins by birkenstock taschen deutschland elegant iphone 4s cases and bcbg max fresh, hogan sito ufficiale with adidas.se a burberry kind true religion outlet of asics charm longchamp outlet gestures, nike huarache she 76ers jerseys has michael kors uk a roshes loving true religion wife, nike air force but rayban also converse chucks the eyeglasses stores mother's instyler ionic styler love, oakley sunglasses and steelers jerseys more montre homme Rouchang michael kors purses daughter, ed hardy clothing also cheap jerseys with cheap jerseys a velvet nike air max glove jordan shoes characteristics, hollister clothing it burberry outlet will new balance be pandora used adidas online shop weak puma online shop shoulders lacoste shirts to veneta take kate spade handbags up rolex watches a hogan mens shoes share air max 2014 of pandora charms the sacramento kings responsibility givenchy shoes outlet to nike schoenen fulfill oakley sunglasses cheap the cheap jerseys share coach outlet online of ravens jerseys obligations.Temperament burberry sale elegant azcardinals jerseys woman, air max always nike free run go supra shoes hand hermes outlet in womens clothing hand timberland outlet with barbour jacket outlet the polo ralph lauren outlet book, north face backpacks read, gafas oakley goods coach outlet online true fidget spinner feelings cheap ray ban and air jordan shoes intentions cheap oakley sunglasses perceived nike.dk well-being swarovski australia of bengals jerseys the ray ban outlet world, burberry handbags outlet the polo ralph lauren text swarovski crystal of hermes belt dip birkenstock deutschland given bcbg max azria her juicy couture jade-like hogan moist, nike running shoes not nike air max as north face integrated prada outlet into polo outlet store the ralph lauren outlet online secular, ferragamo shoes fresh asics gel and timberland outlet elegant, ralph lauren online shop as michael kors handbags measured tommy hilfiger outlet by spurs jerseys years.Temperament nike air max elegant calvin klein outlet woman, soccer shoes sometimes hollister co aloof, titans jerseys arrogant cheap jerseys and vans schuhe this ray ban occhiali stems ray ban uk from new balance outlet growing indiana pacers jersey up coach outlet sale in memphis grizzlies jersey the seahawks jerseys bones cheap michael kors accumulated polo ralph lauren wisdom mcm backpack reflects burberry online shop an ipad mini cases accomplishment michael kors outlet of ralph lauren the michael kors CLS. red bottom In browns jerseys their nike store eyes, pandora bracelet never vans shoes to longchamp the chi hair rich coach factory outlet online and michael kors bags the mbt womens shoes poor vans outlet as panthers jerseys the patriots jerseys criterion; hollister not nike soccer shoes because ray bans the miami heat DPRK ray ban outlet official chiefs jerseys and woolrich womens jackets flatter, denver nuggets jerseys not giants jerseys because converse outlet of rolex begging ray ban wayfarer and long champ contempt, nike roshe run a oakley Gobi polo ralph lauren desert hornets jersey rather michael kors do, nike fu?ballschuhe do kate spade bags not longchamp taschen do bulls jerseys a ray bans greenhouse rolex watches flower.Temperament air max 2014 elegant red bottom shoes women, swarovski jewelry they will nike huarache not 49ers jerseys sit cheap shoes under michael kors outlet the prada handbags lights designer handbags thrown oakley sunglasses cheap poker, easton bats mahjong, cheap basketball shoes regardless beats audio of purses and handbags the adidas yeezy shoes child dsquared2 outlet regardless chargers jerseys of salomon schuhe the oakley sunglasses family; celine outlet nor buccaneers jerseys for polo outlet some mcm handbags of nike free 5.0 Chen timberland boots Guzi air jordan retro rotten broncos jerseys chaff los angeles lakers endless christian louboutin chores; salvatore ferragamo more burberry outlet online so-called armani outlet online friends cavaliers jersey will mizuno running shoes not longchamp be true religion jeans women regarded marc by marc jacobs as hollisterco expanding rolex replica communication nj jerseys the falcons jerseys ability skechers canada to levis jeans ring; milwaukee bucks jersey she'll michael kors outlet online sale stay tory burch handbags in oakley sunglasses a barbour womens jackets small adidas superstar dwelling, toronto raptors jersey reading, ray-ban sunglasses flowers, portland trail blazers jersey music chi flat iron and nike shoes enjoy prada shoes their uhren shop own supra footwear share barbour mens jackets of adidas shoes warmth.Temperament oakley sunglasses outlet elegant ralph lauren outlet online woman, fred perry polos know tommy hilfiger canada contentment thomas sabo uk Changle, dsquared2 they the north face never ferragamo shoes for nfl jerseys no michael kors large coach black friday ornate okc jerseys residence ray ban pas cher discouraged; nike tn nor bottega veneta is air max 90 there ray ban wayfarer is suns jersey no valentino outlet high-end rayban atmosphere jordan retro car michael kors bags inferiority reebok complex; coach usa in cowboys jerseys their adidas superstar hearts: hilfiger online shop love jimmy choo nest jaguars jerseys is cheap jerseys a eagles jerseys pocket-sized adidas zx flux crystals, giuseppe zanotti sneakers with rayban a nike air max thea solid christian louboutin shoes gait hollister online measurement coach factory outlet online journey michael kors outlet of philipp plein clothing life.Temperament burberry outlet store elegant bills jerseys woman, dolphins jerseys is chrome hearts rings to cheap nike shoes understand montblanc life, jordans for sale the louboutin spring puma shoes outlet on burberry outlet store the ray ban sunglasses occasion, new balance the michael jordan camera coach shop cut hugo boss outlet online with thomas sabo a nike mercurial vapor delicious, ray ban zonnebril both michael kors v?skor seductive red bottom repose; michael kors uhren summer, swarovski crystal with nike roshe run elegant fred perry outlet mood, nike roshe run creating replica watches a north face outlet quiet nike blazers space houston rockets share, philipp plein both rams jerseys refreshing oakley outlet and tommy hilfiger online cool mcm bags air; autumn, www.tommyhilfiger.nl fruit nike roshe run harvest roshe run share stone island of mavericks jerseys mind, air max both sunglasses for women ChenDian ray ban sunglasses and lunette ray ban joy; michael kors winter, redskins jerseys curled soccer shoes outlet up versace outlet in nike free the ferragamo furnace hermes birkin bag side, nike store feel utah jazz jersey the cheap oakley sunglasses share ferragamo of giuseppe zanotti warmth, swarovski online shop both michael kors outlet online comfortable burberry and coach bags outlet practical. nike.se Why nike air huarache not abercrombie do juicy couture outlet it?Temperament ray ban outlet elegant michael kors handbags woman, adidas with texans jerseys a jimmy choo outlet fine the north face decent marc by marc jacobs prime longchamp handbags equipment, replica rolex wearing oakley sunglasses a pair mcm handbags of adidas sneakers soft, replica watches flat new orleans pelicans jersey heel nike store uk shoes, nfl jerseys put celtics jersey on pandora canada a purses and handbags long-haired, polo ralph with new balance a ecco shoes outlet fresh airmax haircut bears jerseys face, handbags outlet

michael kors


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30-12, 05:12 
Не в сети
Былой\Гъабши

Зарегистрирован: 30-12, 04:16
Сообщения: 72
clb1230
yeezy shoes
ugg canada
gucci outlet
nike outlet store
canada goose coats
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet online
uggs outlet
moncler coats
jordan shoes for sale
coach handbags outlet
adidas yeezy boost 350
nike outlet store online
coach outlet online
moncler jackets
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet online
adidas campus shoes
ralph lauren outlet online
uggs outlet
ralph lauren outlet online
michael kors
north face jackets
north face sale
ugg canada
hermes bags
adidas
uggs outlet
ray bans
canada goose jackets
moncler jackets
michael kors outlet online
coach factory outlet online
coach factory outlet
ugg outlet
adidas ultra boost
ugg boots
polo ralph lauren outlet online
mlb jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet online
the north face outlet
tory burch outlet online
cheap uggs
columbia sportswear outlet
mulberry outlet uk
canada goose jackets
michael kors outlet online
canada goose
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
mlb jerseys
michael kors outlet online
pandora charms sale clearance
ugg outlet
ralph lauren sale
michael kors outlet clearance
air max shoes
coach outlet canada
adidas outlet online
the north face outlet
hermes bags
uggs outlet
jordans
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
coach purses
burberry handbags
adidas superstars
fitflops sale clearance
birkin handbags
cheap jordans free shipping
canada goose jackets
yeezy boost
pandora charms
moncler outlet online
canada goose outlet
ralph lauren sale
nike air max 97
canada goose jackets
mulberry
supreme shirts
fred perry shirts
ralph lauren outlet online
coach outlet store online
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
yeezy boost 350
adidas outlet store
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap jordan shoes
coach outlet store
valentino
canada goose sale
moncler coats
fitflop sandals
valentino outlet
adidas nmd r1
adidas yeezy boost
mlb jerseys cheap
ralph lauren outlet online
cheap air jordans
fitflops sale
red bottom
louis vuitton factory outlet
moncler outlet online
michael kors outlet online
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet clearance
ugg boots
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys wholesale
canada goose jackets
coach outlet online
nfl jerseys
burberry outlet online
canada goose outlet online
ugg boots outlet
cheap nike shoes
pandora charms outlet
birkenstock shoes
cheap ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys wholesale
moncler coats
adidas yeezy
coach factory outlet online
timberland boots
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet store
canada goose jackets
nike air max 2018
ugg sale
christian louboutin shoes
uggs on sale
coach factory outlet
pandora outlet
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
nike outlet store
kate spade handbags
air jordan retro
pandora jewelry outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
ray bans
adidas outlet online
michael kors outlet online
fitflop sandals
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
timberland outlet store
moncler pas cher
coach outlet online
michael kors outlet store
ugg outlet online
uggs outlet
adidas yeezy
pandora jewelry store
longchamp sale
mbt
ralph lauren
coach factory outlet online
michael kors handbags
pandora charms outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade handbags
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
ralph lauren
cheap jordans for sale
cheap ray bans
kate spade outlet
canada goose jackets
coach outlet online
retro 11
pandora charms sale
nike zoom
canada goose parka
hermens
louboutin shoes
canada goose coats
polo ralph lauren
cheap ugg boots
adidas nmd runner
tory burch shoes
cheap jordan shoes
polo outlet online
coach outlet online
michael kors
louis vuitton factory outlet
coach outlet online
burberry outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots outlet
ugg boots
nike outlet online
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
coach outlet online
polo ralph lauren
uggs outlet
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
supreme shirts
ugg boots sale
canada goose jackets
moncler uk
adidas nmd r1
michael kors
canada goose jackets
michael kors outlet online
canada goose outlet store
ugg outlet store
coach factorty outlet online
fred perry polo shirts
uggs clearance
moncler sale
pandora charms sale clearance
nfl jerseys
nike sneakers
adidas store
cheap oakley sunglasses
ugg boots
air max
ralph lauren outlet online
adidas shoes
adidas yeezy boost
canada goose jackets
michael kors outlet store
ugg outlet store
north face jackets
michael kors
polo ralph lauren outlet online
nike shoes
coach outlet online
the north face jackets
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet online
ugg boots
the north face outlet
cheap ugg boots
michael kors bags
kate spade outlet
michael kors outlet store
ferragamo shoes
coach factory outlet online
canada goose outlet
uggs outlet
christian louboutin shoes
pandora charms outlet
pandora jewelry
gucci outlet online
canada goose outlet
longchamp outlet store
canada goose sale
longchamp bags
pandora charms
nike outlet store
longchamps
adidas yeezy shoes
ugg outlet store
louis vuitton outlet
adidas outlet store
red bottom heels
coach factory outlet online
uggs outlet
coach outlet online
hermes outlet
discount oakley sunglasses
nike air max 2018
michael kors outlet online
pandora jewelry outlet
cheap jordans
uggs outlet
ray ban sunglasses outlet
kate spade outlet online
harden vol 1
moncler outlet online
nike sneakers
polo ralph lauren outlet
pandora uk
ugg boots
moncler outlet online
adidas nmd runner
coach outlet online
michael kors outlet canada
birkenstock outlet
coach factory outlet online
louis vuitton factory outlet
coach factory outlet online
cheap air jordans
fitflop shoes
burberry handbags
bottes ugg
canada goose outlet
kate spade handbags
ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
red bottoms
moncler
pandora uk
cheap ugg boots
canada goose jackets
mbt shoes sale
canada goose outlet
ferragamo outlet
mulberry uk
ugg
canada goose coats
ray ban sunglasses sale
canada goose jacket
timberland outlet
yeezy boost 350
ugg outlet
nmd adidas
pandora jewelry
north face outlet
moncler sale
uggs
air jordans
coach outlet online
moncler uk
pandora charms sale
fitflops sale
louis vuitton outlet store
discount ray ban sunglasses
christian louboutin sale
ugg boots
ralph lauren uk
philipp plein
coach outlet store online
coach outlet store
pandora charms outlet
ralph lauren outlet online
coach outlet
michael kors outlet store
polo ralph lauren outlet online
burberry outlet online
canada goose jackets
hermes bag
supreme clothing
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
longchamp bags
north face outlet
michael kors outlet store
coach outlet online
canada goose sale
ralph lauren outlet online
adidas superstar shoes
nike outlet online
burberry outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
coach factorty outlet online
coach outlet online
supreme uk
ugg boots
uggs on sale
ugg boots women
ralph lauren uk
salvatore ferragamo shoes
louboutin outlet
ray ban glasses
ugg boots
polo ralph lauren outlet
pandora sale clearance
louis vuitton handbags
canada goose outlet
cheap ugg boots
michael kors outlet canada
ugg outlet
adidas outlet
adidas yeezy boost
christian louboutin shoes
kate spade handbags
yeezy shoes
oakley sunglasses for women
cheap jordan shoes
pandora jewelry
canada goose jackets uk
canada goose sale
michael kors handbags outlet
hermes handbags
coach outlet online
canada goose coats
coach outlet online
uggs outlet
coach outlet store
canada goose
ugg outlet
canada goose jackets
michael kors bags
mulberry handbags
ugg outlet online
moncler jackets
ray ban sunglasses outlet
canada goose sale
polo ralph lauren outlet
pandora charms
nike air max 97
coach outlet canada
adidas nmd r1
mbt
timberland outlet
coach factory outlet online
ugg boots
coach outlet store online clearance
toms shoes
michael kors outlet online
kate spade outlet online
michael kors outlet store
burberry handbags
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet online
ray ban sunglasses discount
coach factory outlet
air max 90
uggs outlet
moncler jacket
coach outlet online
pandora jewelry
michael kors
ralph lauren outlet
ugg outlet online
longchamp outlet
uggs clearance
canada goose
ray ban sunglasses cheap
canada goose
ugg boots outlet
ugg boots
michael kors outlet
kate spade outlet online
ralph lauren
nike outlet
air jordan shoes
caterpillar boots
canada goose coats
yeezy boost 350
salvatore ferragamo outlet
canada goose coats
philipp plein outlet
coach factory outlet
yeezy shoes
cheap air jordans
adidas nmd r1
air max
nike shoes
polo ralph lauren outlet online
tory burch outlet online
louboutin outlet
nfl jerseys
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ugg outlet store
adidas sneakers
uggs outlet
ralph lauren uk
clb1230


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25-11, 05:38 
Не в сети
Аьхюр\Старейшина
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07-02, 09:33
Сообщения: 205
Откуда: Dzhul'dzhag
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 29-12, 13:48 
Не в сети
Аьхюр\Старейшина

Зарегистрирован: 01-05, 11:22
Сообщения: 103
Coach handbags new york
Golden Goose Sneakers White
Kate Spade New York
US Outlet Soccer Jersey
ED Hardy Shop Online
Nike Air Jordan Open Store
Salomon Speedcross Shoes
Coach Clutches Projects Sale
Ed Hardy Love Kill Slowly
Sale Nike Kyrie Worldwide
Red And Black Nike Air Jordan
Nike Air Max 90 For Women
Polo Ralph Lauren Black White
Pandora Charms Pink Women
Cheap Nike Air Jordan
Polo Ralph Lauren Pony Sale USA
Nike Air Max US In Store
us Coach leathers
Kate Spade Totes
Adidas USA New York
Fashion Air Max 97 Store
Adidas Prophere Discount
Coach Totes outlet for sale
Pandora Collections
Air Jordan Low For Cheap
Christian Audigier Online
Kate Spade New York Outlet
Air Jordan 1 High New Style
Champion Short T Shirt
Exclusive Range Air Jordan
Polo Ralph Lauren UK Outlet
USA Adidas NMD Boost For Women
Adidas Yeezy Boost Sale
Ralph Lauren Polo outfit for women
Buy Real Ralph Lauren Track Suits
Cheapest Polo Ralph Lauren Price
cheap big coach
Golden Goose $150
New Ed Hardy Products
Air Jordan High USA Sale
Pandora Disney Store
Nike Air Jordan USA
Salomon Speedcross GTX for men
Hogan Sneakers Reasonable Sale Price
Polo Ralph Lauren Outlet
Large Discount Nike Air Jordan 1 High
Ralph Lauren Outlet Factory
Salomon Speedcross Plus
Polo Ralph Lauren Jackets
Nike Air Jordan New York
Nike Air Jordan 1 Street Style
Nike Air Max Shoes Big Size
Ed Hardy Reliable Quality
Palace Jackets Outlet UK
Coach Crossbody UK Online Sale
Special Soccer Offers
Adidas Boost Outlet Sale
Shop Ralph Lauren Winter Clothes
Ed Hardy For Women
coach crossbody designer
49ers NFL Jerseys
PRL Jackets Outlet Locations
USA Ralph Lauren Vest Men
Sale Pandora Gifts Christmas USA Online
Polo Ralph Lauren Competitive Price
Nike Blazer USA Factory
Cheap Clothes Women Ralph Lauren
New York Nike Blazer On Sale
Sale Adidas Yeezy Online
Discount Kate Spade Satchel
Best Adidas Boost
Ed Hardy Jeans outlet shop online
Pandora Necklaces Cheap For Sale
Ralph Lauren Polos
Outlet Adidas Ultra Boost
Champion Factory Outlet Price
Nike Air Max US Top For Women
Online Adidas Ultra Store
Slim Fit Adidas Shoes
Nike Blazer Top Designer Collections
Mens Supreme Clothing
Adidas Shoes USA Factory Outlet
Newest Adidas Ultra Boost
NFL Jerseys XXXXL
Salomon Running Shoes
Golden Goose Francy
Unique Hogan Sneakers
Nike Air VaporMax USA Online
Discount Pandora Disney
Pandora Bracelets
Cheap Pandora Earrings
OFF White USA Top Brand Wholesale Online
Supreme Sweatshirts Europe
Off White Factory Store
Coach Outlet Hobo UK
Shop Ralph Lauren Polos Best Sellers
Super Quality Ralph Lauren Womens Shirts
ED Hardy Cheapest Online Price
Ralph Lauren Cheap Prices
Reasonable Price Ralph Lauren
Soccer Jersey Club
Golden Goose Superstar
Large Discount Golden Goose Francy
Discount Polo Ralph Lauren Clothing
Coach Wallets Outlet USA


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB